in praktijk new

Focuz013 is een vrijgevestigde eenmanspraktijk waar volwassenen en ouderen terecht kunnen voor een psychotherapeutische behandeling en voor vragen op het gebied van psychodiagnostiek.

Katy Bertens is eigenaar van Focuz013.

Vanaf de oprichting in 2012 heb ik me gericht op de behandeling en diagnostiek van cliënten die een specialistische behandeling (SGGZ) nodig hebben. Ik richt me op behandeling van angstklachten, (complexe) trauma’s, stemmingsproblemen en/of persoonlijkheidsproblemen.

Tevens kunnen collega’s, al dan niet in opleiding bij mij terecht voor supervisie, leertherapie en coaching.

Focuz013 heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Focuz013 heeft geen crisisdienst. Neem bij spoed of crisis altijd contact op met de huisarts, of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Focuz013 psychotherapie en diagnostiek heeft een geregistreerd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk ligt ter inzage in de praktijk en is aangeleverd bij het GGZ Kwaliteitsstatuut.