Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Verzekerde zorg

Focuz013 heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Basis (BGGZ) – en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Houd rekening met het feit dat uw eigen risico wordt aangesproken.

Focuz013 biedt enkel SGGZ. Er geldt een vast tarief per behandeltraject, DBC (Diagnose Behandel Combinatie) genoemd. Deze wordt bepaald aan de hand van de diagnose en tijdsinvestering. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. De facturatie aan de zorgverzekeraar is niet anoniem. Op de factuur wordt enkel een hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis en/of angststoornis.

Niet alle problematieken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden.

De kosten, indien de problematiek of het onderzoek buiten de vergoeding valt of voor zelfbetalers, bedragen €98,= per sessie van 45 min. Kosten voor deze behandeling vallen onder Overig Zorg Product (OZP) en zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is mogelijk dat je zelf wenst te betalen zonder dat je behandeling geregistreerd wordt. Helaas is het in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via de DBC’s te registreren en te declareren. Je kan dan gebruik maken van andere diensten, zoals coaching of supervisie, waarvoor geen DBC’s gelden. Voor coachingstrajecten gelden andere vergoedingen. Wil je hierover meer informatie dan kan je contact met me opnemen.

No show

Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kun je de afspraak verzetten, op voorwaarde dat je dit ten minste 24 uur van tevoren doet. Mocht je een afspraak vergeten of door omstandigheden niet kunnen komen, dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht, dit ongeacht de reden. Het tarief bedraagt 50 euro.