Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Per 1 januari 2022 is er sprake van het zorgprestatiemodel

Het vorige systeem in de GGZ, waar werd gewerkt met DBC’s was niet transparant. Het was voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur stond en er werd vaak pas na meer dan een jaar een factuur gestuurd. Ook was het systeem te complex en vergde het te veel administratie van behandelaren.

Het nieuwe model voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit behandelprestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant, de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je hebt gekregen.

Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

De factuur bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Je zorgverzekeraar krijgt rekeningen van de behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. Je kan deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van je zorgverzekeraar. Als je eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken
  • intercollegiaal overleg: als je behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega
  • reistijd: als de behandelaar naar je toe moet komen
  • groepsconsulten: als je groepstherapie doet

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde GGZ. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor GGZ in een instelling.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel kijk op:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Meer informatie staat over de regelgeving van de NZa kunt u vinden https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz en op www.zorgprestatiemodel.nl

Verzekerde zorg

Focuz013 heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Niet alle problematieken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden.

De kosten, indien de problematiek of het onderzoek buiten de vergoeding valt of voor zelfbetalers, bedragen €117,33 per sessie van 60 min. Kosten voor deze behandeling vallen onder Overig Zorg Product (OZP) en zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is mogelijk dat je zelf wenst te betalen zonder dat je behandeling geregistreerd wordt. Helaas is het in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via de DBC’s te registreren en te declareren. Je kan dan gebruik maken van andere diensten, zoals coaching of supervisie, waarvoor geen DBC’s gelden. Voor coachingstrajecten gelden andere vergoedingen. Wil je hierover meer informatie dan kan je contact met me opnemen.

No show

Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kun je de afspraak verzetten, op voorwaarde dat je dit ten minste 24 uur van tevoren doet. Mocht je een afspraak vergeten of door omstandigheden niet kunnen komen, dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht, dit ongeacht de reden. Het tarief bedraagt 75 euro.